Liity nyt

Liittymällä jäseneksi hyväksyt sopimusehtomme
1. Meidänboksin jäsenet

Jäsenyys on voimassa sovituin ehdoin toistaiseksi. Kymppikortti on voimassa 6kk ostohetkestä. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle
Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Meidänboksi voi jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai kuntosalin aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.
Jäsenen pitää ilmoittaa asiakastietojen muutokset Meidänboksille.
Jäsen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen irtisanomisajan ollessa yksi (1) laskutuskuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan laskutuskuukauden alusta alkaen. Irtisanomisen pitää tapahtua aina kirjallisena.
Meidänboksilla on oikeus purkaa jäsensopimus päättymään välittömästi, jos jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai Meidänboksin muuta ohjeistusta.

2. Maksut

Asiakkaan on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut Meidänboksin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Meidänboksin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että maksut on maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli asiakas laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on asiakas velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Meidänboksi voi periä asiakkaalta myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.
Meidänboksi siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli asiakas on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita.

3. Vastuut ja kulkukortti

Meidänboksin asiakas on velvollinen:
•  tutustumaan ja noudattamaan Meidänboksin kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Meidänboksin Internet-sivuilta sekä Meidänboksilta
•  leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan.
•  mikäli asiakas jättää saapumatta ennalta varatulle tunnille, eikä ilmoita peruuntumisesta, Meidänboksi voi veloittaa asiakkaalta yhden harjoituskerran.
•  todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
•  huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.

Asiakas saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen kulkukortti. Kulkukorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Kulkukortti on Meidänboksin omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Kulkukorttia ei siten saa siirtää tai lainata. Kulkukortti pitää säilyttää huolellisesti ja varmistaa ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta kulkukortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Meidänboksille. Kulkukortin kadottua tai vahingoittuessa, uuden kulkukortin toimittamisesta on asiakkaan maksettava kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Henkilökohtaisen kulkukortin tahallisesta väärinkäytöstä Meidänboksi voi periä 250€ sakon.

4. Tietosuoja ja markkinointi

Meidänboksi voi lähettää asiakkailleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.
Meidänboksi voi tallentaa ja/tai käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä asiakkaan käyttämiä Meidänboksin palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa asiakasta Meidänboksin tarjolla olevista palveluista. Meidänboksi voi tallentaa asiakkaiden harjoitushistoriaa. Harjoitushistorian tallentaminen antaa mahdollisuuden Meidänboksille kehittää ja parantaa palvelutarjontaa. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille asiakas on osallistunut Meidänboksilla, mitä palveluita asiakas on hankkinut tai hyödyntänyt, kuinka jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Asiakkaalla on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa sekä vaatia sen poistamista. Saatuaan asiakkaalta pyynnön harjoitushistorian poistamisesta, harjoitushistoria poistetaan välittömästi.
Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5. Turvallisuus ja säännöt

Meidänboksilla harjoittelun tulee olla turvallista niin itselle kuin myös muille harjoittelijoille. Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

•  Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Meidänboksilla.
•  Päihteiden käyttö ja tupakointi on tiloissa kielletty. Päihtyneenä ei harjoitella.
•  Tiloihin ei saa päästää muita henkilöitä.
•  Painot, tangot ja muut harjoitteluvälineet pitää harjoittelun jälkeen viedä takaisin telineisiin.
•  Ulkojalkineiden käyttö on kielletty.

6.  Lapset salilla

Lapset ovat tervetulleita Meidänboksille. Lapsille on osoitettu oma paikka Meidänboksilla ja turvallisuus syistä lasten tulee pysyä tällä alueella harjoitusten ajan. Lapsi on vanhemman vastuulla koko harjoituksen ajan.

7. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

Henkilökohtaisen omaisuuden säilyttäminen on omalla vastuulla.
Meidänboksi ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista jäsenen Meidänboksille tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Harjoittelu on omalla vastuulla eikä Meidänboksi vastaa harjoittelussa tapahtuvista loukkaantumisista.
Meidänboksi ei vastaa jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista jäsensopimukseen kirjattujen jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Meidänboksin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita ei ole voitu kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

VALITSE ITSELLESI SOPIVA JÄSENYYS

Ostamalla 12kk kerralla, saat jäsenyyksistä 10% alennuksen tai ostamalla 6kk kerralla, saat 5% alennuksen.
RFID tag kulunvalvontaan 10€.

MeidänTreenaaja

75€/kk
  • Meidäntreenaajana saat kaiken irti Meidänboksin tarjonnasta. Pääset ilmoittautumaan ohjatuille tunneille ajanvarauskalenterin kautta sekä voit harjoitella milloin tahansa omatoimisesti Meidänboksilla.

MeidänKymppi

85€
  • Kymppikortti Meidänboksin ohjattuihin/omatoimisiin treeneihin. Voimassa 6kk

OmaJäsenyys

43€
  • Omatoimisen harjoittelijan kuukausijäsenyys

MeidänTreeni

12€
  • Yksittäinen harjoituskerta Meidänboksilla